Ysit töihin Töysässä


Ysit töihin yhdessä 4H:n kanssa

Ysit töihin -toiminta                          

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Töysän toiminta-alueella on 35 yhdeksäsluokkalaista vailla ensimmäistä työpaikkaansa ensi kesänä.

Ennen joulua yseille järjestetään ajokorttityöelämään koulutus joka on kenties jo ensi askel kohti tulevaa työpaikkaa, koulutuksesta saatu tieto  lisää taitoja ja itsevarmuutta lähteä työpaikkaa kyselemään. Koulutuksen järjestämistä Töysän alueella tukee Töysän Säästöpankkisäätiö.

Koulutuksen yhteydessä tehtiin kysely jolla selvitettiin nuorten kesätyötilanne. Moni oli työpaikkaa hakenutkin, osalla oli jo varma paikka. Muutkin haluaisivat työpaikan kesäksi vielä saada. Autetaan ja opastetaan nuoria työpaikan etsimisessä. Paikallisia työllistäjiä ovat kaupungin lisäksi myös alueemme pienyrittäjät. Meidän kauttammekin kesän aikana työllistyy useita nuoria. 

Yhdistyksen kautta avoimet paikat tulevat hakuun tammikuun aikana. Lisäksi paikallisia työnantajia tullaan edelleen haastamaan ja kannustamaan mukaan hankkeeseen. Tavoitteenamme on että kaikki meidän ysit saavat vähintään tuon 2 viikon mittaisen kesätyön.

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus.

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: Töysän 4H

Katri Takala-Niemistö p.0503764319